Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

А что там в НАНУ?

Тут намедни эльмуридко вещало о деиндустриализации Украины. А у меня как раз есть свежайший сборник «Цільова комплексна програма НАН України. Проблеми ресурсу i безпеки експлуатації конструкций, споруд та машин» за 2013-2015 год. При желании по ссылке можно загрузить ПДФ сборника (88 Мб, 816 стр.)
Так, ради пиара, предисловие:
У збірнику наведено результати, отримані на четвертому етапі роботи за програмою «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин» («Ресурс») в 2013–2015 рр. До виконання цієї програми, що складалася з дев'яти розділів і містила 126 проектів, було залучено 25 інститутів 8 відділень НАН України. Частину робіт було присвячено впровадженню результатів попередніх етапів програми у відповідні галузі господарства України та подальшому вдосконаленню моніторингу технічного стану відповідальних об'єктів. У процесі виконання проектів Програми отримано важливі наукові, науково-технічні і практичні результати. Дозвольте представити деякі з них.
Для галузі залізничного транспорту в межах комплексного проекту, що виконуються інститутом чорної металургії, фізикотехнологічним інститутом металів і сплавів та фізико-механічним інститутом, розроблена нова зносостійка сталь для залізничних коліс та методи визначення їх експлуатаційного ресурсу за наявності пошкоджуваності поверхні кочення дефектами типу вищербина. Створено лабораторний металургійний комплекс, який дозволив виготовити дослідні зразки сталі, які по хімічному складу, неметалевим включенням, шкідливим домішкам,параметрам гарячого деформування відповідають вимогам промислового виробництва коліс та відрізняються від базової сталі зменшеним вмістом вуглецю та застосуванням технологій дисперсійного нітридного та твердо розчинного зміцнення марганцем та кремнієм. Прогнозується суттєве підвищення експлуатаційного ресурсу і надійності коліс. Фахівцями фізико-технологічного інституту металів і сплавів доведено, що підвищення ресурсу сильно-струмового ковзаючого контакту базується на застосуванні вставок на основі міді з легуючими добавками заліза, хрому і вуглецю,які забезпечують підвищені трибологічні властивості при меншому зносі контактного дроту. Створено технологічне обладнання, виготовлені дослідні зразки вставок і проведені дослідження їх властивостей відповідно для потреб Укрзалізниці. Спільно з підприємством, що виготовляє контактні пластини пантографів, розроблені технологічні рекомендації для промислового освоєння виробництва запропонованих контактних деталей, що використовуються на залізничному транспорті.
Інститутом проблем матеріалознавства розроблено технології виготовлення елементів фрикційних пар із порошкових композиційних матеріалів з підвищеним експлуатаційним ресурсом для гальмівних пристроїв рухомого складу залізничного транспорту. Виконано комплекс лабораторних та стендових випробувань фізико-механічних і триботехнічних характеристик отриманих матеріалів системи метал-скло та дослідно-промислова апробація розробленої технології в заводських умовах і розпочата підготовка до їх серійного виробництва.
Створена система керування процесом контактного зварювання оплавленням рейок у стаціонарних і польових умовах, що забезпечує підвищення експлуатаційного ресурсу та надійності залізничних колій. Вона дозволяє виявляти відхилення параметрів й попередити їх вихід за нормативні допуски, що стабілізує процес зварювання і поліпшує якість та довговічність зварних з’єднань. Система пройшла випробування в промислових умовах і впроваджується на рейкозварювальних підприємствах Укрзалізниці.
Створено комплекс технічних засобів для автоматизованої ультразвукової дефектоскопії залізничних рейок із використанням сучасних інформаційних технологій. Розроблено математичне забезпечення мікропроцесорних вузлів та засобів інтерактивної взаємодії оператора з органами управління ультразвукового рейкового дефектоскопа. Проведено комплексне дослідження розроблених механічних і електронних вузлів дефектоскопа на зразках рейок з різними типами дефектів. Створено дослідний зразок автоматизованого ультразвукового дефектоскопа для застосування у колійному господарстві України при виявленні дефектів в рейках залізничної колії. Для галузі трубопровідного транспорту досліджені причини руйнування кільцевих зварних з’єднань магістральних газонафтопроводів. Встановлено, що вони обумовлені наявністю технологічних дефектів через низьку якість складально-зварювальних робіт та експлуатаційних, головним чином, корозійних дефектів. Рівень механічних властивостей металу зварних з’єднань, у тому числі після тривалої експлуатації газонафтопроводів, є достатнім і не може розглядатися в якості причин їх руйнування. Надані рекомендації щодо усунення причин виникнення дефектів та попередження руйнування кільцевих з’єднань під час експлуатації.
Створене перше вітчизняне обладнання для безсканівного низькочастотного ультразвукового контролю стану технологічних трубопроводів та інших протяжних об’єктів. Його суттєвою перевагою є далекодійність і ефективність діагностики протяжних об’єктів у місцях, де інші методи є непридатними. Наприклад, в місцях підземного перетину трубопроводами автошляхів і залізничних колій, проходженні трубопроводів через річки та інші перешкоди. Здійснено випробування та проведено адаптацію розробленої апаратури до застосування у виробничих умовах. Встановлено, що вона забезпечує підвищену чутливість до корозійно-ерозійних пошкоджень та за точністю визначення відстані до дефектів відповідає кращим зарубіжним аналогам.
Інститутом електрозварювання розроблена система безперервного акустико-емісійного моніторингу технічного стану високотемпературних компонентів енергетичного обладнання. Вона дозволяє на основі даних акустоемісії в реальних умовах експлуатації конструктивних елементів визначити передруйнівне навантаження матеріалу у будь-який момент часу і незалежно від терміну напрацювання та коливань температури. Система впроваджена у промислову експлуатацію для моніторингу паропроводів гарячого перегріву пари енергоблоку № 1 Київської ТЕЦ-6. Також проводяться роботи щодо її застосування для безперервного моніторингу барабана котла на Київській ТЕЦ-5.
Створено комплекс технічних заходів для високочастотної та оптико-акустичної діагностики композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки. Комплекс включає надвисокочастотний рефлектометр міліметрового діапазону довжин хвиль, оптико-акустичний інтерференційний корелятор і програмне забезпечення для виявлення у реальному часі розшарувань та інших внутрішніх дефектів у композитах. Проведено дослідження з виявлення дефектів у композитних зразках багатошаруватої та чарункуватої структури. Заплановано випробування розробленого комплексу технічних засобів надвисокочастотної та оптико-акустичної діагностики у виробничих умовах на ДП «Антонов» та КБ «Південне».
Розроблена технологія діагностики методом електронної ширографії елементів авіаційних конструкцій із металевих та композиційних матеріалів. Її ефективність підтверджена дослідженнями як на тестових зразках, так і на натурних елементах обшивки фюзеляжу крила літака тощо. Вона може використовуватись при виробництві конструкцій, а також при їх експлуатації та ремонті. В теперішній час технологія впроваджується для діагностики компонентів авіаційного обладнання на ДП «Антонов». Розроблена гібридна технологія, що поєднує електронно-променеве зварювання та зварювання тертям з перемішуванням для відновлення ресурсу конструкцій авіаційної та космічної техніки з алюмінієвих і магнієвих сплавів. Розроблені типорозмірний ряд інструментів і методологія попередньої обробки тертям з перемішуванням поверхневих шарів, що дозволяє отримати дрібнозернисту структуру сплавів і значно підвищити міцність з’єднань після електронно-променевого зварювання. Гібридна технологія впроваджена на підприємстві «Мотор-Січ». Проблемі оцінювання та продовження ресурсу машин і конструкцій присвячено низку науковотехнічих посібників та нормативних документів.
В цілому за проектами програми одержано багато інших корисних результатів. Ці результати є актуальними і дають підставу вважати за доцільне продовжити роботу з програми на наступному етапі.

This entry was originally posted at http://don-katalan.dreamwidth.org/1307204.html.
Tags: піар, україна
Subscribe

promo don_katalan december 29, 2014 14:39 115
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment