Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

#сто_років_тому, 18 (5) квітня 1917

Алі Татар-заде
Напередодні першого в історії Конгресу Українського Народу, соціалістичні партії - УПСР, УСДРП та партія Більшовиків - провели свої з'їзди.
Київський міський комітет більшовиків оголосив про рішення не вступати в жодні блоки з УСДРП, бо ця партія підтримує Центральну Раду.
Більш докладно про ті партії - в Дмитра Дорошенка, якого і цітуємо разом з його оцінками й характеристиками.
1. Конференція української соціял-демократичної партії
Українська соціял-демократична партія властиво перестала існувати з 1907 року. Окремі її члени проте робили спроби вдержувати й утворювати в різних частинах України організації, які стояли на соціял-демократичній платформі. Серед українських соціял-демократії був цілий ряд видатних діячів, які вийшли з Укр. Рев. Партії і які з вибухом революції зібрались всі у Київі (Д.Антонович, М.Порш, М.Ткаченко, В.Винниченко, С.Петлюра).
Конференція українських соціял-демократів відбулася при участі представників від партійних організацій Київа, Катеринослава, Полтави, Харкова, Одеси, Черкас, Новоград-Волинська, Бердянська, Москви і Петербурга, під проводом В.Винниченка.
Конференція ухвалила:
“Беручи до уваги, що федерація автономних національних або крайових одиниць — це найкраща гарантія демократичних і національно-політичних прав кожної нації або країни, конференція укр. соц.-дем. робітничої партії з цілою непохитною рішучістю видвигає давнє домагання партії — автономію України яко першу, невідложну, пекучу задачу сучасної хвилі українського пролетаріяту та всієї України.”
Далі конференція зазначала, що партія буде піддержувати принцип федеративного устрою Російської Республіки, що “творення автономного ладу на Україні повинно відбутись в самім революційнім процесі, шляхом ініціятиви місцевих революційних народніх сил”;
конференція визнала можливим брати участь в міжпартійній Ц. Раді, висловилась проти дальшого ведення війни і ухвалила звернутись до Тимчасового Правительства з пропозицією розпочати через представників міжнароднього пролетаріяту переговори про мир.
На конференцію були допущені представники Рос. Соц.-Дем. Робіт. Партії, т. зв. меншовики, які заявили, що визнають принцип автономії України.
2. Установчий з’їзд Української Партії соціялістів-революціонерів.
Хоч укр. ес-ери і відокремились були в особливі організації, але в основі їх ідеології лежали ідеї й гасла партії рос. соц.-революціонерів, яка мала свої давні традиції і значні заслуги перед революцією.
Одначе ціла ідеологія російських соціялістів-революціонерів, побудована на містичній вірі в революційність російського селянства та його звичку до спільного володіння землею в “общині” (громаді) була зовсім чужа для українського духу.
Та проте це не стало на перешкоді дуже скорому зросту новосформованої партії українських соціялістів-революціонерів; навпаки — загальні й перейняті демагогічним духом кличі партії якраз припали до смаку значній частині української демократичної інтелігенції, а проповідь цих гасел серед селянських мас з обіцянками панської землі без викупу мала на перших порах успіх у селян, аж поки не прийшли большевики з їх ще більш приманчивим гаслом: “Грабуй награбоване!”
Партія українських соціялістів-революціонерів була в певнім розумінні слова партією молодих людей, якщо брати до уваги її керуючі верхи: Микола Ковалевський, Левко Ковалів, Павло Христюк, Володимир Залізняк, Микола Шраг, Олександр Севрюк — усі головні діячі партії були студенти перших курсів, кожен не старше 25 років віку.
Один тільки проф. Грушевський, який пристав до партії (хоч формально вступив до неї трохи згодом), своїм поважним віком і сивою бородою являв різкий конраст до своїх юних партійних співробітників.
Органом партії був тижневик “Боротьба”.
Установчі збори партії відбулися 17-18 (4-5) квітня. Головою зборів був М.Ковалевський.
Збори висловилися за “негайне переведення в життя широкої національно-територіяльноі автономії України із забезпеченням прав національних меншостей і негайне скликання територіяльної Української Установчої Ради для вироблення основ і форм автономії і для підготовлення виборів до загально-російських установчих зборів від народу українського й інших народів”.
Разом із тим збори визнали за найкращу форму устрою Української держави федеративно-демократичну республіку.
Збори докладно зупинились на земельному питанні. Ясного погляду на це питання у членів зборів, як видно, ще не було. Ес-ерівський історик революції П. Христюк пише про це так:
“В аграрній справі з’їзд після заслухання і обміркування загального схематичного докладу М.Ковалевського, в якому нічого не говорилося про пляни конкретного переведення земельної реформи, став, в своїй більшости, на ту точку погляду, що в умовах української економічної дійсности трудно перевести бажану земельну реформу, а саме соціялізацію землі,
і що партія, рахуючись з цим, буде настоювати на передачі всіх державних, кабінетських, церковних, монастирських та приватних ґрунтів на Україні в Український Земельний фонд, з якого земля має розподілятись для користування через громадські організації між селянством.
Питання відшкодування власникам при переведенні земельної реформи було затушковане туманною фразою, що видатки на переведення земельної реформи треба віднести на рахунок держави.”
З’їзд укр.ес-ерів закінчився вибором Центрального Комітету, до складу якого увійшли М.Ковалевський, Л .Бочковський, Л.Ковалів, К.Корж, В.Залізняк, В.Ігнатієнко, І.Маєвський, П.Христюк і О.Шлейченко.


Пост спочатку надрукований тут: http://don-katalan.dreamwidth.org/1582212.html.
Tags: история, рассея, україна
Subscribe

 • Перший стиль - це камуфляж-военторг

  Алі Татар-заде колонізатори носили від Індостану до Папуа особливі колонізаторські костюми, в яких вдома виглядали б дивно; дивно, якщо подумати,…

 • Безусловный доход или… дорога в ад

  Evgeniy Tretiakoff Все чаще раздаются голоса о безусловном доходе, который граждане должны получать, ведь это они хозяева недр и прочих природных…

 • Як же це скласти в один кубик?

  Алі Татар-заде 10 років тому пройшов політичний моб "15-о", відомий тепер як Окупай-щось-там. Знаєте, для мене це легка загадка. Я відчуваю що це…

promo don_katalan Грудень 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments