Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

#сто_років_тому, 23 червня 1917

Алі Татар-заде
— Перший Універсал Центральної Ради України.
— Триумвират Грушевський - Винниченко - Петлюра.
— Удар в спину росіянській революції.
________________________________
«Щойно приїхав з Києва офіцер і передає, що там - справжня громадянська війна, самостійні українці истово, вірніше неистово, “самовизначаються”, маніфестують, стрілянина ...» - пише у щоденнику військовий лікар Південно-Західного фронту Васілій Кравков, який сидить в Коломиї
________________________________
Момент для проголошення був обраний чи не найвдаліший, з огляду на події в центрі Московії.
Там ось-ось мав розразитися «Іюнський крізіс», протистояння поміж Совєтами та Тимчасовим правительством.
Більшовики анонсували на цей день 500-тисячну манифестацію в Петрограді.
Саме тоді вперше після 1905 року пролунало знайоме гасло: «Вся власть Совєтам».
Перелякані Совєти, які знаходились в руках меншовиків (Робітничий Совєт, Чхеїдзе) та есерів (Крестьянський Совєт, Чернов) всю ніч слали емісарів до Правительства, запевняючи у своїй лояльності.
Зранку вийшла постанова Совєтів про скасування будь-яких митингів та акцій на три дні.
Більшовики неочікувано погодились та оголосили, що маніфестація відміняється.
Столиця зітхнула з полегшенням: громадянська війна в Росії якщо не скасована, то принаймні відтерминована.
І тут ці українці!
________________________________
На вечірньому засіданні ІІ Українського військового з'їзду прозвучали слова першого акту Центральної ради, в якому були позначені елементи української державності.
Володимир Винниченко в глибокій святкової тиші читав Перший Універсал.
Збори стоячи вислухали читання.
Коли мав говорити Грушевський, то голова зборів (Петлюра) запропонував вислухати його також стоячи, як голову українського парламенту.
Грушевський у своїй промові зазначив, що “весь український народ сказав своє слово і доручив Центральній Раді творити нове життя на Україні”.
“Віднині, казав він до делегатів Військового з’їзду, ми самі будемо творити своє життя.
Центральна Рада покладається на Вашу солідарність і зорганізованість.
Разом з вашим представництвом, вона буде робити діло, яке повинно бути піддержане всім народом і перш за все вами, узброєним народом”.
Від імени зборів С.Петлюра заявив, що універсал Ц.Ради буде проведений у життя.
Що було далі, описує Дмитро Дорошенко.
«Зібрані вийшли на вулицю, де президія прийняла парад 1-го Українського Полку, який вшикувався перед Народнім Домом, і далі всі рушили на Софійську площу. Тут їх зустріло духовенство.
Коло пам’ятника Богдану Хмельницькому відбулося віче. Священик Українського Полку сказав промову.
З дзвіниць Софійського собору й Михайлівського монастиря загули дзвони. Духовенство відправило молебен, і диякон проголосив многоліття українському правительству, війську та його старшинам.
Члени Ц. Ради аж з кількох імпровізованих трибун вичитували Універсал, закінчуючи читання проголошенням “слави” українському народові й його Ц. Раді.
Закінчилася маніфестація співом Шевченкового “Заповіту”, який усі вислухали навколішках».
________________________________
Давайте тепер і ми послухаємо, про що йшлося в тому першому державному документі нової України.
________________________________
“Народе український! Народе селян, робітників, трудящого люду!
Волею своєю ти поставив нас. Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей української землі.
Найкращі сини твої, виборні люди від сіл, від фабрик, від солдатських казарм, од усіх громад і товариств українських вибрали нас, Українську Центральну Раду, й наказали нам стояти і боротися за ті права і вольности.
Твої, Народе, виборні люди заявили свою волю так:
Хай буде Україна вільною. Не одціляючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші Українські Збори.
Ті ж закони, що мають лад давати по всій Російській державі, повинні видаватися у Всеросійськім Парляменті.
Ніхто краще нас не може знати, чого нам треба, й які закони для нас лучші.
Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати своєю землею. І через те ми хочемо, щоб після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні, царські, монастирські та інші землі у власність народів, як буде видано про це закон на Всеросійськім Учредительнім Зібранні, право порядкування нашими українськими землями, право користування ними належало тільки нам самим, нашим Українським Зборам (Соймові).
Так сказали виборні люди з усієї Землі Української.
Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам бути на чолі нашого народу, стояти за його права і творити новий лад вільної автономної України.
І ми, Українська Центральна Рада, вволили волю свого народу, взяли на себе великий тягар будови нового життя і приступили до тієї великої роботи.
Ми гадали, що Центральне Російське Правительство простягне нам руку в цій роботі, що в згоді з ним ми, Українська Центральна Рада, зможемо дати лад нашій землі.
Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші домагання, одіпхнуло простягнену руку українського народу.
Ми вислали до Петрограду своїх делегатів (послів), щоб вони представили Російському Тимчасовому Правительству наші домагання.
А найголовнійші домагання ті були такі: щоб Російське Правительство прилюдно, окремим актом заявило, що воно не стоїть проти національної волі України, проти права нашого народу на автономію.
Щоб Центральне Російське Правительство по всіх справах, що торкаються України, мало при собі нашого комісара по українських справах.
Щоб місцева власть на Вкраїні була об’єднана одним представником від Центрального Російського Правительства, себто вибраним нами комісаром на Вкраїні.
Щоб певна частина грошей, які збираються в Центральну Казну з нашого народу, була віддана нам, представникам цього народу на національно-культурні потреби його.
Всі ці домагання наші Центральне Російське Правительство одкинуло.
Воно не схотіло сказати, чи признає за нашим народом право на автономію та право самому порядкувати своїм життям. Воно ухилилось від відповіді, одіславши нас до майбутнього Всеросійського Учредительного Зібрання.
Центральне Російське Правительство не схотіло мати при собі нашого комісара, не схотіло разом з нами творити новий лад.
Так само не схотіло признати комісара на всю Україну, щоб ми могли разом з ним вести наш край до ладу і порядку.
І гроші, що збираються з нашої землі, одмовилось повернути на потреби нашої школи, освіти й організації.
І тепер, Народе Український, нас приневолено, щоб ми самі творили нашу долю. Ми не можемо допустити Край наш на безладдя та на занепад. Коли Тимчасове Російське Правительство не може дати ладу у нас, коли не хоче стати разом з нами до великої роботи, то ми самі повинні взяти її на себе. Це наш обов’язок перед нашим краєм і перед тими народами, що живуть на нашій землі.
І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо цей Універсал до всього нашого народу і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя.
Отже, хай кожен член нашої нації, кожен громадянин села чи города однині знає, що настав час великої роботи.
Од цього часу кожне село, кожна волость, кожна управа повітова чи земська, яка стоїть за інтереси українського народу, повинна мати найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою.
Там, де через якісь причини адміністративна влада зосталась у руках людей, ворожих до українства, приписуємо нашим громадянам повести широку, дужу організацію та освідомлен- ня народу і тоді перебрати адміністрацію.
В городах і тих місцях, де українська людність живе всуміш з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з демократією тих національностей і разом з ними приступити до підготовки нового правильного життя.
Центральна Рада покладає надію, що народи не українські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашім краю й у цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, одностайно з нами стануть до праці коло організації автономії України.
І коли ми зробимо цю підготовчу організаційну роботу, ми скличемо представників від усіх народів землі української і виробимо закони для неї. Ті закони, той увесь лад, який ми підготовимо, Всеросійське Учредительне Зібрання має затвердити своїм законом.
Народе Український! Перед твоїм вибраним органом — Українською Центральною Радою стоїть велика і висока стіна, яку їй треба повалити, щоб вивести народ свій на вільний шлях.
Треба сил для того. Треба дужих, сміливих рук. Треба великої народньої праці. А для успіху тої праці, насамперед, потрібні великі кошти (гроші). До цього часу український народ усі кошти свої оддавав у Всеросійську Центральну Казну, а сам не мав, та й не має й тепер від неї того, що повинен би мати за це.
І через те ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім організованим громадянам сел і городів, усім українським громадським управам і установам з 1 числа місяця липня (іюля) накласти на людність особливий податок на рідну справу і точно, негайно і регулярно пересилати його в скарбницю Української Центральної Ради.
Народе Український! У твоїх руках доля твоя. В цей трудний час всесвітнього безладдя і розпалу докажи своєю одностайністю і державним розумом, що ти, народ робітників, народ хліборобів, можеш гордо і достойно стати поруч з кожним організованим державним народом, як рівний з рівними.


Пост спочатку надрукований тут: http://don-katalan.dreamwidth.org/1615290.html.
Tags: история, левые, рассея, україна
Subscribe

promo don_katalan december 29, 2014 14:39 115
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments