Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

#сто_років_тому, початок жовтня 1917

Алі Татар-заде
– “Фінляндський сепаратизм” - очима з Хельсинки та з Пітера. – Війна нервів. – Запечатаний парламент. – Вартість зірваних пломб.
– Кілька конспирологій: сучасної та тодішньої.
____________________________
У ці дні в Фінляндії рахують результати виборів у новий сейм (Едускунта).
Старий сейм був розпущений Тимчасовим Урядом внаслідок тривалого конфлікту з фінським керівництвом.
На чолі фінського парламенту 1916 року скликання стояли соціал-демократи (звані в Фінляндії також як “демарити”).
Керманичи Суомської СДП вважали, що різкий курс на незалежність Фінляндії від Росії дозволить їм закріпіти позицію всередині країни.
Буржуазні партії так чи інакше, вважали вони, пов’язані з правлячими та діловими колами Росії: якщо не безпосередньо, то хоча б класами, інтереси яких захищають.
Натомість, фінському пролетаріатові і селянству втрачати від зв’язків з Пітером особливо нема чого, тільки виграють. Відтак, їхні голоси також додадуться демаритам.
Гостроти стосунків відношення Гельсингфорсу та Петербургу набули ще влітку.
Під час перших криз, червневою та липневої, демарити поспішили прийняти акти про суверенитет, оскільки були впевнені, що Тимчасовий Уряд ось-ось впаде під більшовиками.
Самі ж більшовики, оскільки на словах були за самовизначення фінського народу, уявлялись тоді меншим злом. Додамо ще той момент, що лідери Фінляндії були соціалістами, а тоді соціалістична єдність ще не була спростована практикою.
Теорія ж твердила, що соціалісти завжди легше домовляться, ніж наприклад націоналісти чи капіталісти, адже за ними стоять миролюбні трудові маси, тоді як за другими та третіми - або найтемніші маси, або хижий капитал.
____________________________
Тимчасовий Уряд виявився живучим, до того ж і злостивим. Влітку було розпущено сейм, а на початку осені призначено нового генерал-губернатора.
Некрасова - не просто Некрасова, а “самого Некрасова”, як тоді казали, бо він входив в десятку найвпливовіших діячів Февральскої революції.
Сумніватись у його відданості уряду, одним з керівників якого він сам і був, не приходилось.
До того ж, він вже добре показав себе у справах з Україною, примусивши останню підписати “Інструкції”, які спочатку повністю відкидала.
Ще більше пристрастей вирвалось після путчу Корнілова.
Як і в двох попередніх кризах, Фінляндія не пристала не на чию сторону - проте, на відміну від України, і не вичікувала, чия візьме, а вирішила перехопити ініціативу в свої руки.
Рішення Керенського явочним порядком оголосити в імперії Російську Демократичну Республіку фіни використали наступним образом.
Посилаючись на те, що в конституції та договорах прописані відносини з імператорським домом, а не з виборчими органами Петербургу, вони взяли курс на юридичний казус.
Імператора нема - отже, нема і стороньої верховної влади над Фінляндією і поза Фінляндією.
Отже, ці права має перебрати на себе Сейм та сформований ним уряд.
Тимчасовий Уряд, який після утиску корниловців значно полівішав, сприйняв це як удар в спину революції.
І головне, зумів довести цей погляд до росіянського загалу.
Особливої підступності придавав той факт, що на чолі Фінляндії стояли свої ж, соціалісти!
Склалась ситуація, коли і Петербург, і Гельсингфорс вважали свої руки повністю розв’язані діями візаві.
____________________________
Ось як сприймали ці події сучасники з Пітера.
Ніколай Суханов, письменник, меньшовик-інтернаціоналіст:
«Cледует отметить эпизод с укреплением российской государственности среди окрестных народов, а именно в Финляндии.
Мы помним историю с роспуском финляндского сейма в июле.
Этого урока показалось недостаточно, и теперь предприняты дальнейшие шаги к укреплению престижа российской власти.
На место Стаховича финляндским генерал-губернатором был назначен сам Некрасов.
Между тем финляндский тальман назначил на 28 сентября созыв новой сессии распущенного сейма.
Предстоял неизбежный рецидив конфликта.
В Гельсингфорсе собрался Совет матросских и солдатских депутатов с участием командиров русских частей, и постановили о невмешательстве и об отказе служить орудием в руках великодержавной власти для репрессий против финнов.
Положение Некрасова и всего нашего правительства не то что трудно, а неприглядно.
Генерал-губернатор, однако, рискнул.
Он приказал запечатать здание сейма.
Этого было явно недостаточно, судя по прецеденту. Но большего он не мог сделать, а меньшего ни за что не хотел».
____________________________
Але тальман Маннер зірвав державну печатку, накладену на двері Сейму, і оголосив засідання Сейму відкритим.
Сейм в поспішному порядку, за 20 хвилин, прийняв законопроекти про верховні права Фінляндії, про 8-годинний робочий день і комунальні вибори.
І знов зазирнемо в щоденники сучасників.
Міхаіл Богословскій, професор-історик, Москва:
«Суббота.
Восстание в Финляндии.
Незаконно собрался распущенный Сейм, и тальман сорвал печати, наложенные на двери Сейма генерал-губернатором Некрасовым.
Русские войска, стоящие в Гельсингфорсе, — все большевики, не только отказались препятствовать собранию Сейма, но не допустили в Гельсингфорс посланные из Петрограда новые войска.
Керенский на Демократическом совещании, вновь протанцевавший свой словесный танец, на этот раз “танец отчаяния”, объявил, что немецкий флот, зная о положении дел в Финляндии, плывет в Финский залив.
Верно замечание, что Россия теперь, как проститутка, привыкла к своему позору и не стыдится его.
Восстание Финляндии и поведение наших войск там — наш новый позор, еще плюс к сотне наших позоров.»
____________________________
Проте, успіх “повстання” був лише уявним.
Адже на засіданні “запечатаного” Сейму були присутні тільки 80 депутатів.
Це навіть менше, ніж соціалістів у фракції!
Буржуазні партії просто проігнорували соціал-демаритську гру.
Вони теж розцінювали ситуацію, виходячи зі своїх інтересів.
І ці інтереси казали їм, що слід скористатися розпуском Сейму, щоби виграти на виборах нового.
Їм був на руку конфлікт соціал-демократів з Тимчасовим урядом.
Російська торгівля зменшувалася, потерпаючи від безробіття і військових замовлень.
Рублі в обороті в Фінляндії втрачали ціну через інфляцію.
Недолік продуктів і товарів вів до зростання цін і голодних бунтів.
Зростання загального безладу створило погану репутацію лівим. Настільки погану, що й частина правлячої партії Сейму вирішила втекти з потопаючого човна.
Саме враховуючи це, Тимчасовий уряд наважився розпустити Сейм і призначити його перевибори.
Їхні тимчасові союзники - буржуазні партії - підіграли, неочікувано проігнорувавши сепаратистський виступ соціалістів.
Після цього доля перевиборів була вирішена.
Ніхто не став опиратися ініціативі вчорашньої імперії, оскільки вона була дуже вчасною.
____________________________
1-2 жовтня відбулися вибори до сейму Фінляндії (Eduskunta).
Соціал-демократи отримали всього 92 місця з 200 (44%) і тим самим втратили більшість (демарити мали з минулого року 103 голоси, або 48%).
Ініціатива стала за буржуазними партіями (сумарно 30%, як і в минулому парламенті) і Селянським союзом молодофінів, що збільшив мандати від 9% до 12%.
Разом із Шведською народною партією, яка зберігла свої 10% та готова до колаіцій, можна було творити нову автономну владу без соціалістів.
І став очевидний прорахунок СДП в ставці на те, що відділення від Росії полегшить класову боротьбу зі своєї буржуазією. В результаті демарити просто втратили владу.
Питання про вищу владу в Фінляндії залишилось відкритим.
Велика частка буржуазних депутатів полегшила відновлення переговорів про розширення прав Фінляндії на самовизначення.
Новий фактичний керівник зовнішньої політики (повноцінного МЗС ще не було) став “договороздатний” Карл-Йохан Енкель.
Енкель запропонував передати імператорські повноваження “Директорії з трьох осіб”, яку б міг обрати новий Сейм.
Цю ідею Керенський і генерал-губернатор Некрасов не схвалили.
Тоді буржуазні партії запропонували нове вирішення питання:
Тимчасовий уряд своїм маніфестом і з деякими застереженнями передасть владу фінляндському Сенату.
Це не торкнулося б зовнішньої політики, військових справ і становища “рускіх людей”.
Переговори тривали кволо, неспішно, але вже без азарту та пристрастей.
Фінальне підписання домовленостей було призначене на 25 жовтня, коли всі плани зірвано Жовтневим переворотом.
____________________________
Трохи конспирології.
Щораз, зустрічаючи в спогадах сучасників подій фразу “це мало бути вирішено 24-26 жовтня” (старим стилем), ловлю себе на думці, чи настільки вже випадково було обрано тиждень, день і годину більшовистського повстання.
Наприклад, на ці ж дні були призначені остаточні підписання домовленостей України з Пітером, в Києві мав відбутись перший всеросіянський з’їзд федералістів, а тут ще Фінляндія остаточно входила “в конструктивне русло”.
Проте, залишимо це як сміливе припущення, до появи нових збігів.
____________________________
І ще одне - про конспірологію, тільки не сучасну, а тогочасну.
Стало загальним місцем в 1917 у всьому винуватити німців.
Потім, під впливом значною мірою потреби реабілітувати більшовиків, теза про германську інспирацію була дискредитована.
Потім конспирологи знов і знов звертались до неї, щоб пояснити різні події - від падіння Романових і відділення Фінляндії, і аж до “придумання української нації”.
От що писав в ці дні Гаррі-Клеменс-Ульрих Кесслер - германський дипломат англійського походження, який був замішаний як в легальних журналістських росзлідуваннях, так і в спецопераціях під їхнім прикриттям.
Його щоденники довго вважалися втраченими, поки не були знайдені в спеціальному сейфі, через 50 років по його смерті.
Гарри Кесслер, Берлин:
«Говорив з Нассе, він повернувся зі Стокгольма, де спостерігав за обстановкою в Росії.
Нассе покладає велику надію на окупацію Аландських островів.
Через них здійснюється зв'язок з Фінляндією, і розрив зв'язку з нею може сильно вплинути й на інші народи - наприклад, Україну.
Я запропоную це Людендорфу.
Польща повинна бути якомога менше; можливо, можна зробити так, щоб територія України була побільше, і таким чином приборкати Польщу.
Литовський кордон має бути перенесено якнайдалі на південь, щоб служити буфером на випадок ворожості з боку Польщі».


Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/1662936.html.
Tags: история, піар, рассея
Subscribe

promo don_katalan december 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments