Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

Впереди планеты всей. Электросварочные технологии в хирургии

100-летию БЕ и НАНУ посвящается


(Фото fakty.ua)

Из интервью с БЕ:
Всемирно известный ученый Борис Патон 27 ноября отметил 100-летие. Символично, что в этот же день сто лет назад, 27 ноября 1918 года, состоялось учредительное собрание Академии наук Украины, основанной декретом гетмана Скоропадского. Академии, президентом которой с 1962 года бессменно является Борис Патон.
----------
29.11-1.12.2018 состоялась 13-ая международная конференция "Сварка и термическая обработка живых тканей. Теория. Практика. Перспективы".
А теперь маленькая табличка из доклада об истории сварки живых тканей. ("Другие страны" это в основном США).
  Украина Другие страны
1989 Начало работ по сварке кровеносных сосудов [6]  
1991 Начало работ по сварке тканей [7]  
1992 Первая сварка биологических тканей животных [8]  
1995   Начало работ по заварке кровеносных сосудов [10].
1997 Первая  лапароскопическая  сварка  животных [12]  
1998 Первая сварка на удаляемых органах человека [13] Заварка кровеносных  сосудов животных [17]
1999 Первая лапароскопическая операция человека [18]  
2000 Первая операция человека  в клинических условиях [20]  
2001 Разрешение Минздрава на применение  сварочного оборудования ИЭС в медицинской практике Лапароскопическая сварка животных [23]
Перекрытие пузырного протока человека [23]
2002   Заварка плевры легкого
2008   Разрешение  US FDA  применение генератора (аналог ЕК-300М1) фирмы  (GSMG)  в медицинской практике. [28]


Пропоную вашій увазі витяг з висновків деяких доповідей. Хірурги зрозуміють:

Традиційні завдання хірургії:
 1. Забезпечити доступ до ураженої ділянки
 2. Зупинити кровотечу
 3. Дезінфікувати рану
 4. Видалити нежиттєздатні тканини
 5. Створити умови відновлення функції прооперованого органу
 6. Закрити рану
Високочастотні апарати дозволяють здійснювати з високою ефективністю такі хірургічні маніпуляції  як розтин та зварювання м’яких тканин, заварювання судин практично якого завгодно діаметру.Функційні переваги електрозварного анастомозу


Відновлення стулу

Електрозварного
Шовного

Відновлення прийому їжі

Електрозварного
Шовного

Сравнительная характеристика различных методик, применяемых в современной хирургии для коагуляции и резания
Метод Влияние на ткань Заживление раны
Электрокоагуляция 150-400ºС Дезорганизация белка с образованием тромба Аналогично заживлению после использования металлического скальпеля
СО2 лазер  Более 350ºС Формирование струпа, обугливание ткани, образование дыма Замедленное заживление, уменьшение прочности рубца
УЗ-скальпель Менее 100ºС Дезорганизация белка с образованием тромба Близко к заживлению после использования металлического скальпеля
Высокочастотная сварка мягких тканей Менее 100 Базируется на эффекте структурного соединения молекул под влиянием электромеханического воздействия Формирование сварного шва

аппендэктомия

Возможность выполнения безлигатурного метода аппендэктомии на сегодня обеспечено современным оборудованием, которое позволяет сваривание живых тканей, с адекватным гемостазом и герметичностью.
Применение безлигатурного метода аппендэктомии с использованием СВАРМЕД является надежным и безопасным, сокращает время хирургического вмешательства и не требует использования дополнительных материалов.
 • Среднее время операции 25±7 минут.
 • Кормление жидкой пищей в день операции.
 • Средняя продолжительность пребывания в стационаре 3±1 суток.

Ендометріоз

 • застосування біозварювання в хірургічному лікуванні зовнішніх форм ендометріозу вкрай важливе та є безумовною технічною перевагою, особливо в групі жінок репродуктивного віку, що мають репродуктивні наміри, з огляду на оптимальний стан біологічних тканин після операції за використання даного виду енергії.
 • Спостереження за пацієнтками досліджуваних груп протягом року підтвердило стійку клінічну ефективність удосконалених схем лікування у 84% жінок проти 60% при стандартних підходах в лікуванні, а також зниження частоти рецидивів у 3,4 рази та відновлення фертильності у 34% жінок з ендометріозом

ЛарингектоміяКлінічні спостереження за застосуванням електрозварювання безпосередньо під час оперативного втручання
Достовірно встановлено, що зменшилась крововтрата під час операції в 2,8 рази порівняно з традиційною методикою, скоротилась тривалість оперативного втручання в 1,4 рази і, як наслідок, зменшився час перебування хворого під дією наркозних засобів
 • Макро- та мікроскопічний аналіз процесу загоєння експериментальних ран щурів свідчить, що методика електрозварювання забезпечує повне та щільне закриття рани з утворенням на її поверхні коагуляційних мас, що сприяє склеюванню її країв та дотриманню асептичності. Застосування традиційних шовкових ниток забезпечує механічне закриття рани, але у порівнянні з методикою електрозварювання уповільнює процес репарації та викликає гранулематозне запалення. Опромінення тварин ускладнює формування повного щільного рубця, що зумовлено станом опромінених структурних елементів шкіри, зокрема колагенових волокон.
 • Розроблена та впроваджена методика виконання ларингектомії зі застосуванням електротермоадгезії, що дозволяє швидко та безкровно проводити хірургічне втручання: термін операції скоротився в 1,4 рази (як наслідок зменшення строку перебування хворого під дією наркозних речовин); інтраопераційна крововтрата зменьшилась в 2,8 рази. Попереднє опромінення тканин шиї суттєво не впливає на результат даного втручання. Згідно інструкції по експлуатації протипоканням до застосування електрозварювання є наявність електричних приладів в організмі людини. Додаткових протипоказань для застосування при хірургічному лікуванні хворих на рак гортані електрозварювального апарата не виявлено.
 • Загоєння рани при застосуванні електротермоадгезії проходило первинним на­тягом у 85,3 % хворих, що на 16,9 % більше, ніж у пацієнтів, прооперованих за традиційною методикою. Це сприяло зменшенню строків перебування хворих у стаціонарі (за середніми показниками – на 2,6 доби) та покращенню результатів завдяки своєчасному початку наступних етапів лікування (променева терапія). І як наслідок –  зменшення матеріальних витрат на проведення оперативного втручання та післяопераційного лікування.
 • Застосована методика реконструкції голосової складки за допомогою ВЧ-електрозварювання дозволила повністю відновити голосо-речову функцію
 • Ларингектомія із запропонованим методом електротермоадгезії є радикальним й абластичним хірургічним втручанням. Показник летальності до одного та трьох років статистично не відрізняється від контрольної групи.

При застосуванні електрозварювання частота виникнення рецидиву захворювання менше в 1,7 рази, ніж у хворих, які прооперовані за традиційною методикою. Різниці у рівні регіонального метастазування між дослідними групами не встановлено.

Ветеринария

За последние  15-20 лет электросварка  заслуженно пользуется успехом у специалистов хирургического профиля из-за простоты методики ее применения и безвредности  высокочастотных токов.
 • Еще 10 лет назад в ветеринарной медицине технология электросварки живых тканей еще не получила широкого использования, однако апробация этого метода с целью соединения, разъединения тканей и предотвращения послеоперационных осложнений, проведена учеными и практикующими врачами, свидетельствует о ее большой эффективности и перспективности в практическом применении при проведении хирургических операций на животных.
 • Именно на кафедре хирургии им. акад. И.Е. Поваженка Национального университета биоресурсов и природопользования Украины были проведены первоочередные экспериментальные исследования технологии электросварки живых тканей на животных . Было доказано на практике, что электросварки живых тканей - это новейшая технология соединения и разделения тканей, универсальна для использования хирургом и безопасна для тканей пациента.

Анализ результатов показал, что применение ВЧ-электросварочного аппарата ПАТОНМЕД ЕКВЗ-300 при проведении овариогистероектомии и мастэктомии у животных имеет значительные преимущества перед классическим методом, а именно:
 • быстрое и удобное проведение гемостаза кровеносных и лимфатических сосудов (отсутствие геморрагии, лимфоэкстравазатов, профилактика кровопотерь)
 • отсутствие инородных предметов (шовного материала) в тканях и брюшной полости и, таким образом, уменьшение опасности имплантационной инфекции и реакции отторжения;
 • быстрое и удобное проведение разъединения тканей с одновременным формированием культе тела матки (не нуждается в наложении лигатур и перитонизации культе матки) и ВЧ-электросваркой паренхимы молочной железы (профилактика развития послеоперационного мастита)
 • Использование электрохирургии в ветеринарной медицине, показало значительные преимущества по сравнению с классическими методами в проведении оперативных вмешательств. Использование классических кровоостанавливающих гемостатических пинцетов и зажимов при кровных хирургических манипуляциях не способствовало надежному лигированию сосудов. Спонтанные кровотечения, возникающие у животных из сосудов среднего или крупного калибра останавливали путем механического зажатия, прошивки шовным материалом или применением гемостатических губок с амбеном, хотя это влияет на общее состояние животного.
  С появлением электрохирургических сварочных аппаратов и их использовании при резекции новообразований молочной железы с мастопатией, особенно при уни- или билатеральных резекциях более 3-х молочных желез, количество потери крови из поврежденных сосудов значительно уменьшилась, что обеспечивает сравнительно короткий период реабилитации животного в послеоперационный период.Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/1877580.html.
Tags: здоров'я, піар, сша, україна
Subscribe

promo don_katalan декабрь 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 9 comments