January 6th, 2016

Странности русского языка

Originally posted at Странности русского языка
Если русский делает сад в японском стиле, то получается русско-японский сад.
Если русский варит борщ по-украински, непременно сварится русско-украинский борщ.
Но вот с ассоциациями хуже.
Ибо словосочетания "Японский дурак" и "Украинский дурак" - воспринимаются как карточные игры.
А вот словосочетание "Русский дурак" - как человек...
И кто виноват в том, что не наоборот?

Пост спочатку надрукований тут: http://don-katalan.dreamwidth.org/1314872.html.
promo don_katalan december 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…

Як роssія завчасно "притирала" до себе територію Казахстану


На схемі показано, як "формувалась" Оренбурзька область РСФСР і майбутня Челябинська (на північ-схід від неї). Замальовані синім та блакитним землі належали у 1920-ті роки Казахстанові. Росіянці вже тоді методично відтирали, в буквальному значенні, приграниччя поміж Башкирським та Казаським народами, щоб ті не мали спільного коордону. На всяк випадок, враховуючи багато спільного в історії й культурі ціх двох народів. Перед тим - 1924 року - до росіянських губерній було притерто частину "Малої Башкирії", згодом звужено і ліквідовано автономію іншого тюркського народу - нагайбаків. Так поставали типові росіянські області-краї-губернії - прокладки поміж яскраво вираженими нерускімі народами.
----
пояснення від радянського підручнику: "Оренбург и Оренбургская область, выполнившие свои задачи по обеспечению помощи казахскому народу, теперь воссоединились в качестве самостоятельной губернии с РСФСР". Отаке от воссоєдінєніє.
(Алі Татар-заде)

Пост спочатку надрукований тут: http://don-katalan.dreamwidth.org/1315151.html.

черкесский народ не признал над собой власть Российской империи


Andreas Krause
Черкесский Национальный Парламент напоминает всему цивилизованному человечеству о том что ни во время прохождения Русско-Черкесской войны ни после её завершения Государство Черкессия не подписала акт капитуляции точно так же как сам черкесский народ не признал над собой власть Российской империи точно так же как не признал себя и свои территории частью России.
Любое нахождение исконно черкесских территорий в составе России против воли самого черкесского народа является противозаконым противоречащим цивилизованой человеческой морали.
В связи с этим Черкесский Национальный Парламент требует от России и всего Международного Сообщества немедленно начать процесс восстановления государственности Независимой Черкессии (!)
03.01.2016, Брюссель
Collapse )

Пост спочатку надрукований тут: http://don-katalan.dreamwidth.org/1315502.html.