February 7th, 2017

promo don_katalan december 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…

Це не виставка однієї книги, а 100 книг з однаковою обкладинкою

Алі Татар-заде
це не виставка однієї книги, а 100 книг з однаковою обкладинкою. Казахстан, наші дні. Завершено випуск стотомнику "Слово пращурів" - повної збірки казахського фольклору. 20 томів богатирських казок, 13 томів епосу, 11 т. народної лірики, 11 томів історичних пісень, 5 томів прислів'їв та приказок, 4 томи легенд, 3 томи геналогічних переказів, 3 томи балачок, 2 книги обрядового фольклору та 2 томи пісень, по окремому тому - загадкам, дитячого фольклору, міфам, топониміці, небувальщинам, магічним заговорам, тлумаченню снів. По тому відведено міфології монголів і китайців Казахстану. Collapse )
Укладачі з подивом для себе виявили, що з початку ХХ століття, ще в останні роки царизму, давні тексти почали безжально і підступно фальшувати. Замість епичних ворогів "сорока кримських богатирів", ясна річ, русскіх та інших гяурів, з часів Ніколая ІІ і до Брєжнєва вписувались калмики, перси, турки.
Самі легенди в оригіналі зберігалися під грифами і шифрами, існували і були виявлені закриті постанови місцевого ЦК про заборону одних епосів, редагування інших та насадження третіх. Часто-густо до епосу з одним персонажем вставлялись вставки-вирізки з інших епосів, які докорінно змінювали "класове обличчя" та етничні погляди персонажа.
З огляду на це, кожен текст надруковано у відповідності з його оригіналом, ігноруючи марксистські передруки.
Готуються художні переклади значних частин 100-томнику на німецьку. Німці взагалі нерівнодушні до чужинського фольклору.


Пост спочатку надрукований тут: http://don-katalan.dreamwidth.org/1535672.html.