January 2nd, 2018

#сто_років_тому, 1 січня (19 грудня) 1917

Алі Татар-заде
— Плани Петлюри після демісії.
— Нова орфографія та плани нового календаря.
— Між кримськими татарами та більшовиками: вагання кримської інтелігенції
______________________________
Це був звичайний робочий день.
Люди йшли на роботу, виходили газети.

Десь в Петрограді готувався наказ, щоб перейти з цього тижня на “нову орфографію” русского язьıка.
Скасовується застосування літер Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); замість них наказано писати тільки Е, Ф, И.
Забороняється писати Ъ на кінці слів.
Замість приставки “раз” треба писати “рас” (“расступиться” замість “разступиться”).
Закінчення -аго замінювалось на -его та -ого, а -яго на -его (лучшаго → лучшего, новаго → нового, ранняго → раннего).
Скасовано закінчення множини, що вказує на жіночий та середній рід (-ыя, -ія) — тепер їх треба писати -ые, -ие, як у чоловічому роді (новыя (книги, изданія) → новые);
Так само заборонені виділення жіночого роду в словах “онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми” - тепер їх слід писати однаково з чоловічими формами “они, одни, одних, одним, одними”.
У однині скасовані слова ея (нея) — введено её (неё).

Існує думка, що ці зміниCollapse )


Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/1708875.html.
promo don_katalan Грудень 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…