February 27th, 2020

Алі Татар-заде. "Хотят ли русские войны?"

Цього разу - визуальний огляд серії "Кубанская Конфедерация". В центрі бойової фантастики - "Чума ХХІ века", чорная оспа, яка "вирвалась ісподконтроля" та загубила людство. В голові рос'автора одразу малюються ... війна за Крим (це в 2012 році іще!), війна з "сатанистами и самостийниками", війна з "потомками натовских моряков". Ну і звісно ці потно-засалені мужьіки, батяні та братяні, які на післячумній Європі будують свої "арістократичні імперії". Не забув автор і про ГБ, що за книжка без ГБ


Collapse )

Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/2299258.html.
promo don_katalan december 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…