Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

Можливо, що поляни, сіверяни, тіверці і навіть неслов'янські мали кожна свою "адміністративну" назву

Алі Татар-заде
як ми вже знаємо, стале словосполучення "племена" щодо різних народів слов'ян, які населяли Україну-Русь, є кабінетним неологізмом, скоріше навіть аналогізмом. Варварські (особливо германські) народи, які обрушились на греколатинську Європу, класики-сучасники для простоти звали по-грецькі "філи" або по-римські "тріби", при чому, здається, автори цілком усвідомлювали що це дуже умовне наближення (оскільки історія давньогрецьких філ та давньоримських триб була вивчена досконально). Також використовувалось слово "етнос", значення якого досі не змінилося, та "демос" (в значенні - сукупність повноцінних громадян, в ті часи фактично - особисто вільних чоловіків).
В Повісті времених літ та залежних від неї джерелах слов'янське слово "племена, плем'я" використовується в дуже вузькому значенні, фактично як синоним до "фамілії".
Як же звалися ті "сукупності" полян, сіверян, деревлян та інших в часи, наближені до їхнього існування?
Їхній безсумнівний сучасник, але в той же час далекий іноземець (в той же час добре поінформований) василевс Константин Порфирогенет зве ті сукупності просто - χωρίοις, "хори".
Він писав для елінів, в елінів хора - це назва всієї теріторії поліса, тобто держави, включно з містом і всіма околицями.
У частому значенні - саме околиця (тобто минус власне місто-поліс) - це ж слово було б вичерпно описане словом "край". Але не факт, що византиєць мав на увазі саме це значення, оскільки в його часи окремі міста-держави з хорами-краями канули в Лєту вже тисячу років як
Звернемось до ПВЛ.
Протиставляючи ці сукупності з іншомовними народами, літописець найчастіше використовує слово "язици".
Таким чином, всі слов'яни разом (принаймні, ті що мешкали по сусідству) ставили в його очах єдин "язик", німці - іншій, тюрки - третій етс.
Доволі просте і практичне поняття за тисячу літ до появи лінгвістики та теорії "мовних родин".
Сусідні поміж собою народи (напр. поляни та деревляни) названі "околними".
Важливе, однак іносказательне визначення сукупностям полян, сіверян та інших відносно один до одного дано у вступі ПВЛ:
— «имѣӕхутьбоѡбычаӕсвоӕ . изаконыоц҃ьсвоихъ . ипреданиӕкождосвоӕноровъ»
(мають бо обичаї свої, і закони отці своїх, і преданія кожно своє норов)
Там же зазначено, що греки зовуть все це разом "Великая Скуфь",
однак тему назви самої сукупності старанно обійдено!
під 907 роком є дуже цікавий фрагмент - перелік народів, які пішли з Олегом на Цареград.
— «В лѣто . ҂s҃ . у҃ . е҃ı [6415 (907)]
Іде Ѡлег(л)ъ на Грѣкы .
Игорѧ ѡставивъ Кыєвѣ̑ .
поӕ же множьство Варѧгъ .
и Словѣнъ . и Чюди . и Кривичи .
и Мерю . и Полѧны . и Сѣвероу
и Деревлѧны . и Радимичи .
и Хорваты . и Дулѣбы .
и Тиверци . ӕже суть толковины .
си вси звахутьс̑ Великаӕ Скуфь . »
Більшість дослідників читають, що "тиверци яже суть толковіни" це один оберт, який стосується Тиверців - і починають розлогі етимологічні пошуки, що спільного в словах Тіверці та Толковіни.
І знаходять кожен своє.
Додаткову сум'ятицю вносить те, що переважно росіянські дослідники переважно ж патологічно погано ставляться до української мови, або патологічно погано її знають (для "славіста" непрощаємий гріх за визначенням), тому українські етимології малозрозумілих місць у них наче під якимсь "табу".
Тому серед версій про "толковинів" вивід її від українського слова "толока" мало популярний.
Як не дивно, вони більше і частіше апелюють до В.Даля (який описував рус'яз ХІХ століття) і в якого "толока" це поле для скота (є таке значення і в українській).
Неохоче, лише після звіряння з болгарським (тлака), польським (тлока) і ледь не балтофінським іноді приймають українське значення "толоки" як сталої групи для спільної дії.
Висновки теж спеціфічні. Найпоширеніше - що "яже суть толковіни" означає "вони ж союзники", байдуже відноситься це до всіх перелічених народів, чи тільки до тіверців.
В тому сенсі, що вони - союзники Олега.
Проте, якщо ми читаємо цю фразу як логічне закінчення переліку усіх народів (серед них три - неслов'янські: Варяги, Чюдь, Меря) таким чином: -
"ӕже суть толковины . си вси звахутьс̑ Великаӕ Скуфь",
- то отримаємо, що "одиниці поділу" цієї самої Великої Скуфі якраз і звуться "толковинами".
Тобто це не назва етносу, не опис роду занять, не політичний статус союзників (перелічив я різні версії), а назва того, що ми звемо за інерцією "племенами".
Можливо, що поляни, сіверяни, тіверці і навіть неслов'янські народи, які входили в орбіту України-Русі, мали кожна свою "адміністративну" назву
- толковина, або, (якщо вважати "толковини" назвою людей, а не сукупності до якої вони входять),
- толк, толок, толока.
Дякую за увагу!


Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/2343906.html.
Tags: анализ, история, україна
Subscribe

promo don_katalan december 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments