Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

Почему монобанк такое же говно, как и приват. Детальный анализ

Liliia Virovkina
Про #monobank (#universalbank), первиний огляд договору (вимиваюсь від какашек, кинутих у мене його захисниками, але продовжую дискусію)
Нюанси, на які слід звернути Вам, клієнтам, увагу:
2.4..."АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» може надавати фінансові послуги шляхом залучення кредитних посередників, інформація про яких розміщена на сайті Банку."
2.10 "Клієнт не матиме до Банку жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, настання події, зазначеної в цьому Договорі;" - цей пункт дещо відмінний від фрази, які загалом використовують в договорах, ця фраза більше імперативна, бо регулює не час підписання (станом на підписання немає претензій), а на майбутній час, при чому банк право змінювати окремі умови).
2.10 "надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта (а у випадку виникнення простроченої заборгованості - і будь-яких третіх осіб),..та/або на номер мобільного телефону Клієнта, та/або на автовідповідач телефону тощо" - це по суті право на дзвінки оцих незрозумілих дядь та теть...
У цьому ж абзаці " Клієнт надає Банку дозвіл на розкриття Банком (!!!!) інформації щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю" - а це вже порушення чинного законодавства України (!!!) ЖОДЕН БАНК НЕ МАЄ ПРАВА на розкриття банківської таємниці (!!!)
"надає згоду Банку (його уповноваженим особам) інформувати Клієнта щодо наявності простроченої заборгованості інших клієнтів перед Банком, метадані щодо яких містяться в смартфоні, що зазначені в телефонній книзі Клієнта (зокрема, про стан рахунків, про факти невиконання зобов’язань за Договором, про стан обслуговування та розмір заборгованості за Договором, про строки та умови погашення такої заборгованості, про строки здійснення чергових платежів)" - тобто про вашу заборгованість будуть інформувати вашого шефа та інше.
"Зокрема, Клієнт уповноважую Банк зв'язуватися в зручний для Банку час з будь-якими особами, у тому числі роботодавцем Клієнта та/або контрагентами Клієнта, для перевірки та
отримання будь-якої необхідної інформації."
"3.2. Згода клієнта надається щодо обробки та передачі Конфіденційної інформації зокрема, але не виключно (!!! ТОБТО ПЕРЕЛІК НЕ ОБМЕЖЕНИЙ вказаними нижче!!!), в наступних обсягах та/або випадках (в Україні та/або за кордоном):
3.2.1. яка відповідно до законодавства України входить до складу кредитної історії чи для здійснення ідентифікації/верифікації - до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, від/до
● Приватне акціонерне товариство «Перше Всеукраїнське Бюро Кредитних Історій» (адреса: Україна, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка 11, ідентифікаційний код 33691415),
● Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро кредитних історій» (адреса: 03062, Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, офіс 306, ідентифікаційний код 34299140),
● Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (адреса: 01001, Україна, місто Київ, вул.Грушевського, 1-Д, ідентифікаційний код 33546706)
та іншого(-ому) - (ПЕРЕЛІК НЕ ОБМЕЖЕНИЙ!)
3.2.3. Мобільним операторам зв’язку та інтернет-провайдерам, для визначення рівня телекомунікаційної поведінки Клієнта, а також іншим юридичним особам включаючи але не обмежуючись провайдерам послуг по прийманню готівки та інтернет-еквайрингу, для визначення поведінки Клієнта та іншої статистичної інформації; (ЦЕ ЯКИМ НПА ПЕРЕДБАЧЕНО???!!!)
3.2.5. приватним особам, фізичним особам (в т.ч. суб’єктам підприємницької діяльності та/або самозайнятим особам) та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій та/або надання послуг Банку відповідно до оформлених довіреностей та/або укладених між такими особами та Банком договорів, та/або для представлення інтересів Банку під час захисту Банком своїх інтересів у випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом/Поручителем/ Заставодавцем/Іпотекодавцем/Гарантом своїх зобов’язань за Договором та/або будь-якими іншими договорами, у тому числі договорами про відступлення права вимоги, договорами, що забезпечують виконання зобов’язань Клієнта за Договором, за умови попередження Банком таких юридичних та фізичних осіб про їх обов’язок не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь інших осіб, крім випадків, передбачених законодавством України; (ТОБТО УСІМ ОСОБАМ МОЖУТЬ ДАТИ ДАНІ??!)
3.2.7. право звертатися за інформацією про Клієнта та/або надавати інформацію про Клієнта до інших осіб/іншим особам, які пов'язані зі Клієнтом родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному побуті Клієнта;
3.2.8. будь-яким іншим особам, що гарантують повернення отриманого Клієнтом кредиту (поручителям, страховикам, майновим поручителям); страховій компанії, яка здійснює страхування життя та здоров’я Клієнта, його зобов’язань по кредитам, майна, що оформлюється в заставу по кредиту тощо;"
А ДАЛІ БІНГО (!!!) ось який я пункт шукала:
"3.3. Клієнт також дає згоду на залучення до співпраці в рамках даного Договору, третіх осіб. При цьому, Клієнт дає згоду на те, що інформація, що стосується Клієнта та Договору (включаючи інформацію, надану Клієнтом Банку в зв’язку з укладенням Договору та інформацію що містить ознаки банківської таємниці) стане відомою цим третім особам для конфіденційного використання (в тому числі в зв’язку з наданням послуг, обробкою даних, статистичною звітністю та управлінням ризиками)"
Оцей пункт дуже дуже поганий. Взагалі НОРМАЛЬНІ банки мають писати, що без дозволу клієнта жодним 3 особам жодна інформація НЕ надається, і залучення 3 осіб можливо ЛИШЕ ЗА ПОПЕРЕДНІМ ПИСЬМОВИМ ПОГОДЖЕННЯМ клієнта.
Чому цей пункт несе загрозу?
Це дає право вас передати фірмам для вибивання боргів, змінити відповідача та інше.
Зверніть увагу, що НЕ вказані, які це 3ті особи! Хто це?
Це доказує і пункт: "3.8. Клієнт погоджується з тим, що метою збору та обробки його Персональних даних є: надання іншими особами послуг Банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Банком з іншими особами договорів, у т.ч. предметом яких є відступлення права вимоги;"
"4.2.11. Відповідати всіма власними коштами та майном по своїх зобов’язаннях, що випливають з Договору." - це теж порушення (!!!) у загальному договорі, НЕ іпотечному, не може бути взагалі жодної подібної норми, бо вона тотожня формулюванні застави.
І так далі. На жаль ФБ не дає так багато писати, а там усього 120 аркушів. Я описала складні моменти до 18 аркуша. Кому цікаво - в особисту:)
І хто там у мене кидав какашками? І хто тут воняє? А??
Це до першої ситуації ви кидаєте в мене, а коли трапиться щось, скажете, що ніхто не казав.
Пост не заказуха. Просто перевіряла себе, як юриста, чи маю ще нюх на хитропопіків у фінансовій галузі (колись ж я мала перевіряти профучасників, там ще цікавіше було).

Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/2892926.html.
Tags: #monobank, #universalbank, анализ, подонки, піар, україна
Subscribe

promo don_katalan декабрь 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments