Salus populi suprema lex (988) (don_katalan) wrote,
Salus populi suprema lex (988)
don_katalan

Тож поява “татарофобських” правок представляється майже неминучою

Алі Татар-заде
законопроект "Про Корінні Народи України" вже оприлюднено на сайті Ради.
Визначення щодо терміну "Корінні Народи України" - вичерпне, я б навіть сказав надлишкове: це – "автохтонна етнічна спільнота, яка
- сформувалася на території України,
- є носієм самобутньої мови і культури,
- має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи,
- самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення
- і не має власного державного утворення за межами України."
(п.1.1)
Як на мене вистачило б і двох пунктів - першого та останього (сформувалися і не мають державності), однак мотиви щодо інших ознак цілком вгадуються.
Одразу ж (1.2) зазначається, що «Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки».
І хоч я тут мав би додати, що на території Криму сформувалися також румеї та уруми (депортовані 1778 в Приазов'я), однак питання з ними складніше і тому, знову ж, цілком зрозуміло чому їх тут не згадали.
Водночас автори не зв'язали собі руки цім визначенням як вичерпним, адже названі лише, фактично, корінні народи Кримського півострову (а не материку).
"Право на самовизначення" К.Н. обмежене Конституцією і законами України, і проявляється в таких формах, як:
- самоврядування у внутрішніх справах етносу,
- самостійне формування представницьких органів,
- "свої особливі політичні, правові, соціальні та культурні інститути"
(наприклад, як я розумію, це стосується кримчаків та караїмів, у яких релігійні, етнічні та освітні органи по сутності ідентичні, через малу кількість членів громади як таких).
- «визначають власну національну символіку та порядок її застосування з дотриманням законів України»
(просто кажучи, усе крім свастики та красної зірки)
- право створювати свої заклади освіти
- або співпрацювати із закладами освіти усіх форм власності
- - з метою забезпечення вивчення мови, історії, культури корінного народу
- - та навчання мовою корінного народу (5.1)
- право представництва в державних органах влади, включно з парламентом України, Криму і муніціпалітетами (2.4)
- право на окремі теріторіальні громади, де проживає компактно саме корінний народ (2.5)
- право визначення відомостей про самих себе (мови, історію та культуру корінних народів) "у навчальний процес відповідно до законів України у сфері освіти"
(насправді це важливий пункт, особливо - для кримських татар, яких у освітньому процесі продовжують малювати як лихих загарбників, творців "розбійнічого гнізда", які впали на голову України ледь не прямо з Монголії.
Чого варта стаття в "Історічній Енціклопедії", де науковець називає кримських татар "монгольською діаспорою"!!)
- "право відповідно до законів України створювати свої засоби масової інформації" (6.1), при чому за державног фінансування (6.2 і далі),
що перетворює це з банального "можна" на реальну можливість.
- "участь у розробці та реалізації державних та регіональних програм, а також інших стратегічних та програмних документів" (7.1)
- право отримувати "фінансової, технічної, благодійної та гуманітарної допомоги від іноземних держав, міжнародних організацій"
(важливий пункт - легалізація, пункт рішуче контрастує з РФською практикою "іноагентів")
- земельні ресурси! (7.2, 7.4)
це дуже важливе, болюче питання для кримських татар,
воно виливалось в "самозахвати" і піарилось всеукраїнською пресою (вслід за російською, з її подачи!) як "національна загроза".
На практиці ж я скажу, що кримські татари влаштовували свої "самозахвати" чи "самозахоплення" (обидва слова звучать в українській дещо двозначно) - на ділянках, які вже внаглу рейдернули собі крупні фірми, і переважно фірми пов'язані з РФ
Звідти і "одностайність" всеукраїнської преси щодо освітлення конфлікта на боці рейдерів, на жаль - всі ці роки, аж до 2014.
- природна рента!
Так, це майже невірогідно, але така стаття є в законопроекті.
Принаймні саме так я її розумію:
"Корінні народи мають право на спрямування частини доходів, отриманих бюджетами всіх рівнів від користування природними ресурсами, що знаходяться на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на потреби корінних народів України" (7.3)
З важливою приміткою, що потреби, на які витрачатиметься ця природна рента, "встановлені цім законом": тобто - див. вище, які права і потреби окреслені (освіта, мова, ітд)
- право на свої власні "місця та об'єкти релігійного та культурного значення корінних народів України", (4.2), що визначені як "матеріальна спадщина" (4.1).
(Це дуже важливо як для кримських татар, котрі колись мали хоча б по 1 мечеті в КОЖНОМУ селі - безмечетних просто не було, або там не жили кримтатари, - так і для караїмів, які давно хочуть повернути собі Чуфут-Кале, роками боряться за кенаси, - а також для кримчаків, які, на жаль, вже й почали забувати, де стояли їхні синагоги і пам'ятки)
- Міжнародне представництво!
”Представники корінних народів України за погодженням з представницькими органами можуть включатися до складу делегацій України для участі у роботі міжнародних організацій, міжнародних конференцій, у міжнародних переговорах з питань, що стосуються прав корінних народів”. (10.2)
“Представницькі органи можуть делегувати своїх представників до участі в роботі міжнародної організації, її органу та міжнародної конференції, за умови, що правила діяльності такої міжнародної організації, її органу та міжнародної конференції передбачають можливість самостійної участі представників корінних народів України”. (10.3)
- опіка над караїмськими, кримчацькими та кримтатарськими громадами за межами України! (10.1)
Це дуже важливий крок, який підсилює позиції України на зовнішньому театрі.
Що гарантує Держава?
По-перше, це прямі заборони.
На жаль, вони поки не прив'язані до статей карних кодексів, але ось вони:
- «Будь-яка дискримінація корінних народів України при реалізації ними своїх прав забороняється» (4.2).
- «Заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України забороняється». (4.7)
- «позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів,
- позбавлення культурних цінностей;
- виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання у будь-якій формі;
- примусову асиміляцію або примусову інтеграцію у будь-якій формі;
- заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них» (4.4)
По-друге, права які гарантує Держава:
- освіта,
- самоврядування і залучення його до державних рішень у своїх справах
(за зразком самоорганізації Курултай-Меджліс)
- захист від геноциду
- фінансування теле, радіо віщання і друкованого слова на мові корінних народів та на тематику про корінні народи
- резервування земель в Криму і Севастополі для житла і сільської господарки
- міжнародне представництво (в українських делегаціях чи в якості таких)
- щорічне затвердження бюджету разом з представницькими органами корінного народу,
- природна рента,
- об’єкти етнічної спадщини
А тепер - обов’язки Корінних Народів.
Так, це важливий пункт і без нього законопроект виглядав би декларативно. І прагматична частка, оскільки прав без обов’язків не буває.
Корінний Народ, по сутності, зобов’язаний утворювати свого представницького органу!
Без ньтого половина прав залишається на папері, оскільки саме з таким органом держава консультується в питаннях бюджету, освіти, майна, землі, делегування, мовлення, ітд, а без “меджлісу” для народу залишаються лише самі загальні, нематеріальні гарантії від геноциду і принижень.
Для кримських татар це питання давно вирішене, а от караїмам і кримчакам варто вже тепер подумати над цім.
Я розцінюю цю норму-вимогу як прогресивну, оскільки народ без самоорганізації - втарчає будь-які ознаки, що відрізняють його від “населення” та статистичної одиниці.
У свою чергу, той Представницький орган, який мусять мати і кримські татари, і кримчаки і караїми, - підзвітний за кожну копійку, що отримує від бюджету, при чому звітність щоквартальна.
Мені важко судити про цю норму, я не юрист і не фоп, але дотепер Меджліс добре справлялвся з грантами, а там буває і частіша за квартальну звітність: тож, думаю, це не проблема.
Глухо згадано, що Уряд (Держава) не лише затверджує, але й “позбавляє” Представницький орган такого статусу (8.1.)
Безпосередньо цім питанням керує якийсь урядовий орган, - мабуть, ще неічнуючий - що “забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України”.
Ну а як вже було сказано - не буде Представницького органу, не буде і ніяких матеріальних витрат на інтереси народу.
Дуже важливим є пункт вимоги до корінних народів - той має “самоусвідомлювати себе корінним народом України”, - фактично це вимога не до самого народу, а до його Представницького органу, якому надано право віщати від імені народу.
І вже ширше - до еліти етносу.
Адже далеко не всі етноси України - навіть ті, що звуть себе “ми тут були завжди” - готові усвідомлювати себе окремими народами, а не діаспорами конкретних сусідніх та далеких держав.
А така позиція залежить від позиції, насамперед, еліти етносу (або його частини в Україні), а також - від самоврядних органів чи організацій, які по суті формує та ж етнічна еліта.
Тут на мою думку, гра чесна і відкрита: Україна показує, що вона готова надати етнічним групам, якщо ті визнають себе саме “корінним народом”, - натомість еліта може самостійно зважити ці бонуси із тими, що дає їм статус “діаспори” та відповідні заохочення з боку “материнських” держав.
Є й такі громади, хто досі не визначилися - чи вони окремий субетнос (і тоді їм би варто розвивати свої діалекти та субетнічні окремості) чи вони все ж діаспори, “люди з двома паспортами”. Цей проміжний статус - не корінний народ але й не діаспора - я для себе визначаю як “історичний народ України”.
(Але того в законопроекті вже нема, це лише мої власні міркування)
Підсумую ж.
У законопроекті нема згадки і натяку на право корінних народів на національно-теріторіальну автономію
(хоча є - на створення об’єданих тер.громад з монотонним етнічним населенням)
З іншого боку, є спроба маскимально відбити в нормах такі положення, які б замінили собою не просто таку автономію, а й потребу в ній
(природна рента, бюджетне фінансування, мовні квоти на віщання і освіту, представництво в держ.органах і парламенті)
По суті, це проект “кращої ніж було” АРК, в якій навіть на папері всього цього не було, а практика - і поготів мало відрізнялась від того, що тепер в окупації (стосовно корінних народів Криму).
Наскільки вдала ця спроба?
По-перше, це відбиття факту, що українське суспільство за останні два роки відмовилось від ідеї Кримськотатарської автономії де-факто (раніше такий намір кілька раз оголошено Порошенком - але на тому й все).
Що ж, я сподіваюся що згодом Україна дозріє до необхідності поновлення автономії на нових началах - не русской (дефакто) автономії і руской же (дефакто) Крим’області, а саме автономії з титульними націями - кримських татар, можливо караїмів і кримчаків.
По-друге, пропоновані норми самі по собі прогресивні - і вони якраз стануть добрим лакмусом, чи можна вирішити кримськотатарські проблеми БЕЗ реальної політичної влади кримських татар у Криму (а це і є пряме значення нац.автономії).
Тобто, життя саме покаже, наскільки це утопично або прагматично.
І третє, але головне.
Це всього лиш законопроект.
Його можуть суттєво обрізати, переписати, перевернути саму сутність безліччю поправок - при чому не в інтересах корінних народів, а навпаки для обмеження описаних тут “вольностей”.
Так, ніби достатньо скільки-там, 226? голосів і вони є в правлячій фракції.
Але сам Президент постійно позиціонує свою ж партію як “демократичну” а по суті анархічну групу, в якій пофіг на рішення фракції кожен голосує як хоче.
Тож поява “татарофобських” правок мені представляється майже неминучою.
(про караїмів та кримчаків вже не кажу - про них просто ніхто не думає, але фактично кожний удар по статусу кримських татар добиває і ці два маленькі корінні народи)

Пост спочатку надрукований тут: https://don-katalan.dreamwidth.org/2989499.html.
Tags: геноцид, зеленский, крим, піар, рассея, україна
Subscribe

promo don_katalan декабрь 29, 2014 14:39 116
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments